Partners‎ > ‎

Natuurmuseum Nijmegen

Het Natuurmuseum Nijmegen is een centrum waar jong en oud kan kennismaken met flora en fauna van het Gelderse rivierengebied. Ontdek meer over het ontstaan van het landschap en laat je meevoeren met de Dwaalfilm. Beleef daarnaast in het museum interactieve wisselexposities over de natuur en de rijke geschiedenis van de regio. Naast algemene publieksactiviteiten zijn er met name voor kinderen en schoolgroepen diverse educatieve activiteiten, zowel binnen als buiten! Maak de Waanzinnige-Weetjes-speurtocht en ontdek meer over bijzondere objecten in het museum of ga mee op ontdekkingstocht in de Nijmeegse natuur!
Met ruim 100.000 objecten is onze collectie uitgegroeid tot de belangrijkste regionale natuurhistorische verzameling. De basis van het museumwerk ligt bij de collectie. Als regionaal museum dat tevens een bezoekerscentrumfunctie voor het Gelderse rivierengebied vervult, richt het verzamelbeleid zich op objecten die een relatie hebben met onze regio. Collectiebeheer en publiekstaken sluiten daardoor beter bij elkaar aan. Zo kan het publiek in het informatiecentrum Gelderse Poort een prachtige verzameling planten, dieren en stenen van de regio bekijken.

Educatie bij De Bastei

Natuurmuseum Nijmegen en Museum de Stratemakerstoren zijn per 1 juli 2014 opgegaan in De Bastei. Dit nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen zal in 2017 aan de oostelijke Waalkade de deuren openen. Staatsbosbeheer en het IVN Rijk van Nijmegen sluiten aan als deelnemer en samen gaan we het verhaal van de rivier de Waal vertellen in de vorm van exposities, educatieve activiteiten en een veelheid aan toeristische arrangementen. Ook NME-taken horen bij De Bastei/Natuurmuseum Nijmegen. De uitleenservice verzorgt de uitleen van meer dan 40 verschillende leskisten. Scholen uit gemeente Nijmegen kunnen er terecht voor advies en informatie over NME-voorzieningen in de buurt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een platform voor alle groene initiatieven in de gemeente Nijmegen. Samen zorgen we ervoor dat Nijmegen steeds groener wordt.
Projectdoelen Leren doe je samen

Deze samenwerking zou op kunnen leveren dat we ontdekken wat voor Natuurmusea in het algemeen en specifiek voor De Bastei / Natuurmuseum Nijmegen betekenisvolle educatie is met kwaliteit. Welke educatieve vormen en producten zijn er beschikbaar om de kern van het bestaan van organisaties met collecties bijdetijds in beeld te brengen? Kun je inspelen op vragen van het publiek als … Waarom heb je een collectie? Waarom ontsluit je de collectie? Voor welke doeleinden? Hoe zet je databases van collecties in voor het publiek? Etc. Allemaal vragen waar andere musea ook mee spelen of zelfs al antwoorden op hebben gevonden.

Natuurmusea gaan (groten)deels mee met de beweging in opvattingen in educatie. Maar zijn er vaste waarden in educatie in musea? Welke dan? Samen met andere musea kunnen we die hopelijk ontdekken. Wat is kwaliteit en welke criteria zijn bepalend bij kwaliteitsbepaling en ontwikkeling van diverse educatieve producten in De Bastei/Natuurmuseum? (Excursies, leskisten, museumlessen, gebruikersevaluaties etc.) Kunnen we moderne media en technieken op een efficiente en doeltreffende manier inzetten. Allemaal zaken waar we door middel van uitwisselen van expertise samen verder kunnen komen dan ieder museum afzonderlijk.
Comments