Partners‎ > ‎

Natuurmuseum Fryslân

Het Natuurmuseum Fryslân is een museum voor kinderen, ouders en grootouders, natuurliefhebbers en iedereen die wel eens een potvis van nabij wil zien, een rondje boven Fryslân wil vliegen of over de bodem van een sloot wil lopen. Zelf doen en beleven staat centraal in het museum en maken dit tot het natuurleukste museum van Fryslân! Het thema van het museum is de natuur van Fryslân. Drie verdiepingen vol informatie, bijzondere dieren en planten, opdrachten, proefjes, spelletjes en andere verrassingen nodigen uit om ontdekt te worden. In de tijdelijke expositiezaal zijn wisselende tentoonstellingen te zien waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is. Het atrium is het centrale hart van het museum. 
Educatie

Het Natuurmuseum Fryslân wil met zijn museale presentaties en activiteiten een breed publiek, maar vooral kinderen, op een aansprekende manier beleving en kennis bijbrengen over de natuur met de bedoeling bij te dragen aan een respectvolle opstelling ten opzichte van natuur en milieu.

Het museum wil daarnaast in nauwe samenwerking met andere organisaties, uitgroeien tot hét kennis- en informatiecentrum over natuur in de provincie Fryslân waarbij de rijke collecties van het museum een centrale rol spelen.
Projectdoelen Leren doe je samen

Met de samenwerking ‘Leren doe je samen’ wil het Natuurmuseum Fryslân zich meer richten op onderzoek en zelf ontdekken. In het verlengde daarvan wil het museum de inzet van educatieve medewerkers optimaliseren, zodat de kwaliteit van de educatieve activiteiten maximaal is.

Door een nauwere samenwerking met het SNNC en het onderwijs aan te gaan (en een doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor het primair onderwijs), denkt het museum het aandeel van het bezoek van het onderwijs te verhogen en daarmee ook een grotere belangstelling voor natuur, techniek en wetenschap te bevorderen.
Comments