Partners‎ > ‎

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een laagdrempelig museum voor alle leeftijden gericht op de (stads)natuur, natuurhistorie en het geologische verleden van de regio Rotterdam en daarbuiten. Met de collectie als basis biedt het museum middels kennis en educatie, publicaties, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur. Het museum zet daarbij een combinatie in van ernst en humor om waardering voor de natuur te kweken en het belang van mondiale biodiversiteit en de biodiverse stad te benadrukken. Behalve de traditionele museale kernactiviteiten (bijeenbrengen, bewaren, beheren, bestuderen en exposeren van de collectie), richt Het Natuurhistorisch zich met zijn onderzoeksafdeling Bureau Stadsnatuur ook op zijn rol als natuurkennismakelaar en vraagbaak voor stadsbewoners, bestuurders en bedrijven. Vooral omdat de veranderende en groeiende stad - als biotoop - een steeds belangrijker leefgebied wordt voor mens, dier en plant.
Educatie

Naast de educatieve begeleiding van reguliere museumbezoekers is Het Natuurhistorisch actief met educatief aanbod gericht op schoolklassen uit het primair- en voortgezet onderwijs. Het gedifferentieerde aanbod bestaat uit 15 museumlessen en speciale rondleidingen voor het primair onderwijs en 10 voor het voortgezet onderwijs. Alle museumlessen worden gegeven en begeleid door educatief medewerkers.

Doel van dat kennisaanbod is dat theoretische concepten uit natuur en biologie in een begrijpelijke context worden geplaatst, dat er uitgedaagd wordt tot onderzoekend leren en dat er met echte materialen (collectiestukken) wordt gewerkt die de nieuwsgierigheid prikkelen en stimuleren tot vragenstellen en kennis opdoen. De inhoud is aangepast aan de belevingswereld van kinderen en/of jongeren en gericht op de kerndoelen van het natuuronderwijs en de verschillenden biologiemethoden, met raakvlakken op het gebied van aardrijkskunde, taal, rekenen en kunst. Voor deze vorm van educatie beschikt het mu seum over een speciaal voor het doel ingericht Museumlokaal, waar leerlingen - omgeven door collectiestukken - de les beginnen, waarna het hele museum en vrijwel alle tentoonstellingszalen het ‘leerveld’ vormen.
Projectdoelen Leren doe je samen

We willen graag ontdekken wat wel en niet werkt in museum/natuureducatie. Hiermee samenhangen ook hoe we lessen kunnen evalueren om te zien wat de leerlingen hebben mee gekregen, meer dan dat het ‘leuk’ was.

Onze onderlinge verschillen kunnen bijdragen aan verbeterde inhoudelijke programma’s, aan meer expertise en we kunnen van elkaar ‘leren’ door eigen ervaringen te koppelen aan overkoepelende thema’s zoals die bij vrijwel alle SNNC-instellingen aan bod komen.

Onze afdeling zou graag meer inzicht willen krijgen in werkvormen en aanbieden van theoretische stof zonder terug te vallen op het klassieke vraag-antwoord. Ook zijn wij nieuwsgierig naar het leerelement voor de reguliere bezoeker. Hoe kunnen we zorgen dat zij meer mee krijgen, niet enkel door te kijken naar onze vrij statische tentoonstelling, maar juist door actief bezig te zijn.
Comments