Partners‎ > ‎

Naturalis Biodiversity Center

Bij Naturalis Biodiversity Center willen we biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren. In ons museum verwonderen jong en oud zich over het leven op aarde. Door te kijken en, heel belangrijk, door zelf te doen. Onze collectie telt inmiddels 37 miljoen objecten en is daarmee van wereldformaat. We verzamelen, bewaren en bestuderen dieren, planten en stenen. Aan de hand van de collectie kunnen onze onderzoekers baanbrekend onderzoek verrichten. Dat doen zij wereldwijd op locatie én in onze laboratoria in Leiden. Om mensen enthousiast te maken over de rijkdom van de natuur en meer inzicht geven in de werking en waarde van wetenschap, is het Nature Learning Center opgericht: het nationale centrum voor leren over de rijkdom van de natuur.
Educatie

Wij ontdekken samen de rijkdom van de natuur. Wat je ook weet en wat je ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken. In onze visie gaan we uit van de Big five van Educatie: Verwonderend: Verwondering kan leiden tot ‘willen begrijpen’. Echt: Echte objecten, situaties uit de natuur, reële voorbeelden uit het onderzoek staan centraal. Relevant: Relevantie vergroot de motivatie om ergens kennis van te nemen. Onderzoekend: Eigen onderzoek leidt tot beter begrip. Wetenschapswijs: We bieden inzicht in de manier waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt.
Projectdoelen Leren doe je samen

We hopen veel te leren en samen te ontwikkelen in het samenwerkingsproject Leren doe je samen.
(1) Kennismaken met de verschillende collega’s, musea en het diverse educatieve aanbod.
(2) Ervaringen delen met betrekking tot onze Big Five. Hoe wekken collega-musea verwondering op? Welke echte objecten of situaties gebruiken ze? Hoe maken ze een activiteit relevant? Hoe en wanneer zetten ze onderzoekend of ontwerpend leren in? Hoe maken ze bezoekers wetenschapswijs?
(3) Op welke manier ontwerpen andere musea (on)begeleide workshops?
(4) Hoe evalueren ze hun activiteiten?
(5) Op welke manier kan Naturalis een nuttige bijdrage leveren aan andere musea?
Comments