Partners‎ > ‎

Museon

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een focus op de mens in een gemondialiseerde wereld. Via educatieve en attractieve tentoonstellingen wil het museum met een zo’n breed mogelijk publiek communiceren over de uitdagingen van de mensheid in de 21ste eeuw. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen door middel van kennisoverdracht op het gebied van natuur, milieu, klimaat, energie en duurzaamheid. 
Educatie

De interactieve tentoonstellingen combineren de modernste presentatietechnieken met collecties op het gebied van Natuur, Cultuur en Techniek. De grote variëteit aan onderwerpen en hoge belevingswaarde maken een bezoek aan het Museon tot een boeiende en leerzame ervaring die ook zo veel mogelijk aansluit op de lesdoelen van het onderwijs.

Daarnaast zijn de curators in het Museon, naast beheerders van collecties en verantwoordelijk voor de inhoud van het Museon, ook museumdocenten. Zij ontwikkelen zowel tentoonstellingsconcepten als de daaraan gekoppelde lesprogramma’s. Hiermee is een optimale kennisoverdracht en hoge kwaliteit van educatie gegarandeerd. De specialisten van het Museon hanteren een interdisciplinaire aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve producten en stimuleren ‘ontdekken en zelf doen’.

Het Museon werkt daarbij zo veel mogelijk vraaggericht. Ontwikkelingen in het onderwijs, de leerplannen, de kerndoelen en wensen uit het onderwijs zijn mede bepalend voor de programmering.
Projectdoelen Leren doe je samen

Het is van belang voor elk museum, groot of klein, om van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Maar een belangrijke stap die we hopen te maken als museum is te zien wat effectieve educatie is en waarom het effectief is. Het zou best kunnen zijn dat iets bij ons wel werkt maar bij een kleiner museum niet of andersom. Een samenwerking met wetenschappelijke partners om resultaten van onderzoek naar ons aanbod en educatieve dagelijkse praktijk te bekrachtigen en mogelijk zelfs in een groter perspectief te stellen, zien we ook als belangrijke meerwaarde. Ondanks de grote ervaring die we als museum hebben, vinden we het ook van groot belang om scherp te blijven en verbeteringen die mogelijk zijn ook door te voeren
Comments