Home

Educatieve samenhang en samenwerking tussen musea met natuurhistorische collecties.

Tijdens het project Leren doe je samen (2016-2018) werkten 13 musea met natuurhistorische collecties intensief samen aan de kwaliteit van educatie. Inmiddels is dit project overgegaan in een duurzame samenwerking en wordt deze website niet of weinig meer geactualiseerd. Wil je meer weten over de samenwerking tussen de musea? Bekijk onze documenten op www.natuurmusea.nl of mail naar yuri.matteman@naturalis.nl

Alle partners willen leerlingen nieuwsgierig maken en prikkelen om zelf op onderzoek uit te gaan. Onderzoekend leren krijgt een steeds belangrijkere plek in het basisonderwijs en past ook heel goed bij de musea. De musea ontwikkelden gezamenlijke richtlijnen en een waaier waarin 45 onderzoekende werkvormen zijn opgenomen. We organiseerden bijeenkomsten, trainingen en een ‘maand van het meekijken’ om van elkaar te leren en zo het onderwijs te verbeteren.
Het project
Op 25 januari 2016 vond de kickoff meeting plaats van het tweejarige project 'Leren doe je samen'. Dertien natuurhistorische instellingen uit heel Nederland zijn betrokken bij deze educatieve samenwerking. Het doel is om door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen.

De aangesloten musea verschillen onderling in grootte, type collecties, mate van onderzoek maar hebben een gemeenschappelijke passie. Allen bieden lessen aan het basisonderwijs om hen te leren over natuurhistorie. Schoolklassen bezoeken het museum en worden verwonderd en nieuwsgierig gemaakt door echte objecten en spannende ervaringen. Door meer van elkaars werkwijzen te zien en begrijpen en gezamenlijk te leren over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld zal de kwaliteit van de gezamenlijke lessen verbeteren.

Inventarisatierapport & ID-sheets
Ons inventarisatierapport staat online onder documenten en publicaties. Hierin staat meer over educatie bij onze 13 partnerinstellingen. Wil je over een specifiek museum meer weten? Bekijk dan de ID-sheet van dat museum.

Werkpakketten
In 5 werkpakketten zijn we aan de slag!
1. Werkpakket Richtlijnen
2. Werkpakket Training
3. Werkpakket Werkvormen
4. Werkpakket Communicatie
5. Werkpakket Projectmanagement.
Wat we doen lees je hier in het plan van aanpak.

Gezamenlijke richtlijnen
Op 6 april is de eerste versie van de gezamenlijke richtlijnen gepresenteerd. Gedurende het project zullen deze verder worden aangescherpt en aangepast, n.a.v. ervaringen uit de diverse pilotprojecten. 

Gezamenlijk Statement   
"Het museum wordt de plek om te leren, te ontdekken en te onderzoeken. Alleen of samen, binnen schooltijd of in de vrije tijd, en of je nu elke week door de duinen struint of nog geen mees van een mus kan onderscheiden, je bent altijd welkom."

Mogelijk gemaakt
Dit project van 13 Nederlandse musea wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds.
NIEUWS
Bezoek KBIN op 21 februari 2018

Op 21 februari 2018 organiseert Leren doe je samen samen met het KBIN in Brussel een uitwissel en inspiratiedag. Er zijn nog plekken beschikbaar voor museumeducatoren. Wil je mee? Meer over het programma vind je hier.

Training

Gezamenlijke trainingsdag van musea met een natuurhistorische collectie groot succes!
Op de meeste dagen zijn er vele nieuwsgierige leerlingen te vinden in musea met natuurhistorische collecties. Maar afgelopen maandag kon in nagenoeg geen enkel museum een workshop of museumles worden gevolgd. De educatieve medewerkers waren zelf actief aan de slag in het Museon. Daar vond de eerste grootschalige trainingsdag van het SNNC-project Leren doe je samen plaats, met meer dan 130 deelnemers. De dag begon met de keynote van Juliette Walma van der Molen. Zij liet het belang zien van verwondering voor het ontwikkelen van een creatieve en nieuwsgierige geest. De rest van de dag konden de deelnemers workshops volgen. Onderwerpen als klassenmanagement, Onderzoekend en Ontwerpend leren, wetenschapswijsheid en ontwikkelingsfasen van het kind, passeerden de revue. Tussendoor was er uiteraard volop ruimte voor een goed gesprek met collega's van andere musea. Iets wat voor de meeste deelnemers een unieke kans was; de musea liggen verspreid door het hele land. Het smaakt in ieder geval naar meer!

Heb je deelgenomen aan de trainingsdag in het Museon en zoek je alle presentaties? Kijk dan onder 'documenten en publicaties'.

Samenwerking Windesheim pabo Almere
Derdejaars studenten van de Windesheim pabo gaan educatief materiaal ontwikkelen voor negen musea via deze nieuwe samenwerking. Lees hier meer over de opdrachten en de kickoffdag waarop de tafels in Almere vol lagen met botten, tanden, huiden, schelpen en meer!

Maand van het meekijken
Hoe verloopt een les in een ander museum? Wat kunnen educatoren van elkaar leren? Tussen 1 mei en 3 juni 2017 openden dertien musea met natuurhistorische collecties hun deuren voor hun collega-educatoren van het project Leren doe je samen. Lesgevers en ontwikkelaars werden uitgenodigd om bij elkaar mee te kijken en zo inspiratie op te doen en praktische tips te verzamelen. Dit met het doel de kwaliteit van de les in het eigen museum te verhogen. Een unieke kans voor een écht kijkje in de educatiekeuken van een ander museum. Meer dan 50 educatoren hebben van deze kans gebruik gemaakt!