Home

Een project over educatieve samenhang en samenwerking tussen musea met natuurhistorische collecties
Het project
Op 25 januari 2016 vond de kickoff meeting plaats van het tweejarige project 'Leren doe je samen'. Dertien natuurhistorische instellingen uit heel Nederland zijn betrokken bij deze educatieve samenwerking. Het doel is om door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen.

De aangesloten musea verschillen onderling in grootte, type collecties, mate van onderzoek maar hebben een gemeenschappelijke passie. Allen bieden lessen aan het basisonderwijs om hen te leren over natuurhistorie. Schoolklassen bezoeken het museum en worden verwonderd en nieuwsgierig gemaakt door echte objecten en spannende ervaringen. Door meer van elkaars werkwijzen te zien en begrijpen en gezamenlijk te leren over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld zal de kwaliteit van de gezamenlijke lessen verbeteren.

Inventarisatierapport & ID-sheets
Ons inventarisatierapport staat online onder 'documenten en publicaties'. Hierin staat meer over educatie bij onze 13 partnerinstellingen. Wil je over een specifiek museum meer weten? Bekijk dan de ID-sheet van dat museum.

Werkpakketten gevormd
In de 5e bijeenkomst zijn de 5 werkpakketten van LDJS vastgelegd.
1. Werkpakket Richtlijnen
2. Werkpakket Training
3. Werkpakket Werkvormen
4. Werkpakket Communicatie
5. Werkpakket Projectmanagement.

Plan van aanpak online
Ons plan van aanpak staat online! Lees het hier.

Gezamenlijke richtlijnen
Op 6 april is de eerste versie van de gezamenlijke richtlijnen gepresenteerd. Gedurende het project zullen deze verder worden aangescherpt en aangepast, n.a.v. ervaringen uit de diverse pilotprojecten. 

Gezamenlijk Statement   
"Het museum wordt de plek om te leren, te ontdekken en te onderzoeken. Alleen of samen, binnen schooltijd of in de vrije tijd, en of je nu elke week door de duinen struint of nog geen mees van een mus kan onderscheiden, je bent altijd welkom."

Mogelijk gemaakt
Dit project van 13 Nederlandse musea wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds.
NIEUWS

Samenwerking Windesheim pabo Almere
Studenten van de pabo gaan educatief materiaal ontwikkelen voor musea via deze nieuwe samenwerking. Lees hier meer over de opdrachten en de kickoffdag waarop de tafels in Almere vol lagen met botten, tanden, huiden, schelpen en meer!

Maand van het meekijken
Hoe verloopt een les in een ander museum? Wat kunnen educatoren van elkaar leren? Tussen 1 mei en 3 juni openen dertien musea met natuurhistorische collecties hun deuren voor hun collega-educatoren van het project Leren doe je samen. Lesgevers en ontwikkelaars worden uitgenodigd om bij elkaar mee te kijken en zo inspiratie op te doen en praktische tips te verzamelen. Dit met het doel de kwaliteit van de les in het eigen museum te verhogen. Een unieke kans voor een écht kijkje in de educatiekeuken van een ander museum. 


Training 6 april voor educatief ontwikkelaars
Meer dan 40 educatief ontwikkelaars waren aanwezig bij de eerste training van LDJS. Bekijk voor een beeld van de training de fotoimpressie of lees het verslag, geschreven door Hanneke Jelles gebruiken.