Home

Een project over educatieve samenhang en samenwerking tussen musea met natuurhistorische collecties
Het project
Op 25 januari 2016 vond de kickoff meeting plaats van het tweejarige project 'Leren doe je samen'. Dertien natuurhistorische instellingen uit heel Nederland zijn betrokken bij deze educatieve samenwerking. Het doel is om door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen.

De aangesloten musea verschillen onderling in grootte, type collecties, mate van onderzoek maar hebben een gemeenschappelijke passie. Allen bieden lessen aan het basisonderwijs om hen te leren over natuurhistorie. Schoolklassen bezoeken het museum en worden verwonderd en nieuwsgierig gemaakt door echte objecten en spannende ervaringen. Door meer van elkaars werkwijzen te zien en begrijpen en gezamenlijk te leren over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld zal de kwaliteit van de gezamenlijke lessen verbeteren.

Inventarisatierapport & ID-sheets
Ons inventarisatierapport staat online onder 'documenten en publicaties'! Hierin staat meer over educatie bij onze 13 partnerinstellingen. Wil je over een specifiek museum meer weten? Bekijk dan de ID-sheet van dat museum.

Werkpakketten gevormd
In de 5e bijeenkomst zijn de 5 werkpakketten van LDJS vastgelegd. Wij gaan ons bezighouden met:
1. Werkpakket Richtlijnen
2. Werkpakket Training
3. Werkpakket Werkvormen
4. Werkpakket Communicatie
5. Werkpakket Projectmanagement.

Plan van aanpak online
Ons plan van aanpak staat online! Lees het hier.


Verslag Training op 16 december 2016
Naturalis, de VSC en Leren doe je samen sloegen de handen ineen en organiseren een bijeenkomst voor educatief ontwikkelaars van musea op vrijdagmiddag 16 december. Thema: Onderzoekend leren in licht begeleide programma's. Klik hier voor meer informatie.
 
Gezamenlijk Statement   
"Het museum wordt de plek om te leren, te ontdekken en te onderzoeken. Alleen of samen, binnen schooltijd of in de vrije tijd, en of je nu elke week door de duinen struint of nog geen mees van een mus kan onderscheiden, je bent altijd welkom."

Mogelijk gemaakt
Dit project van 13 Nederlandse musea wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds.